wystawa

Wojna obronna Polski 1939 roku

Wystawa online publikacji popularnonaukowych dotyczących przebiegu Kampanii Wrześniowej z bogatego księgozbioru Czytelni Naukowej przy Placu Inwalidów 3 z okazji 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.