Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Plan roczny na rzecz poprawy dostępności w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w 2023 roku

16 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Plan roczny na rzecz poprawy dostępności w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w 2023 roku

Plan roczny na rzecz poprawy dostępności w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w 2022 roku

16 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Plan roczny na rzecz poprawy dostępności w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w 2022 roku

Plan ramowy na rzecz poprawy dostępności w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy na lata 2022-2030

16 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Plan ramowy na rzecz poprawy dostępności w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy na lata 2022-2030

Raport o stanie zapewnienia dostępności

30 marca 2021
Czytaj więcej o: Raport o stanie zapewnienia dostępności

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności programowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy jest zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a przede wszystkim:

13 marca 2020
Czytaj więcej o: Przedmiot działalności

Struktura Organizacyjna

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy określa zasady funkcjonowania  Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na mocy Zarządzenia nr 2/2021.

 

13 marca 2020
Czytaj więcej o: Struktura Organizacyjna

Misja

Misją Biblioteki jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu swojej działalności z zakresie gromadzenia, opracowywania, udostępniania i przechowywania materiałów bibliotecznych oraz w zakresie obsługi użytkowników.

Misją Biblioteki jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na wszystkich poziomach wiedzy, poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań informacyjnych użytkowników placówek bibliotecznych.

Celem Biblioteki jest zrealizowanie modelu biblioteki hybrydowej łączącej w spójną całość elementy biblioteki tradycyjnej i nowoczesnej, budującej i pielęgnującej zasady organizacji w której wysoka jakość usług oraz wzajemne, pozytywne i życzliwe relacje bibliotekarz-użytkownik, bibliotekarz-bibliotekarz wyróżniać ją będą spośród innych placówek tego typu.

12 marca 2020
Czytaj więcej o: Misja

Status Prawny

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną , wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 1.

 

12 marca 2020
Czytaj więcej o: Status Prawny