Rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika

W tym roku przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (1473-1543), wybitnego astronoma, lekarza, człowieka renesansu, którego naukowe uzasadnienie heliocentryzmu doprowadziło do jednej z największych rewolucji naukowych w historii ludzkości.

Polecane

Publikacje z księgozbioru Czytelni Naukowej nr XVI Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz:

Galileo Galilei, Fragmenty kopernikańskie, tł., komentarz Tadeusz Sierotowicz, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.

Kopernik Mikołaj, O obrotach ciał niebieskich i inne pisma ; tł., wstęp i opr. Ludwik Antoni Birkenmajer, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, De Agostini, 2004.

Rybka Eugeniusz, Kopernik : człowiek i myśl, Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972.

Sierotowicz Tadeusz, Mikołaj Kopernik, Kraków : Wydaw. WAM, 2001.

Wasiutyński Jeremi, Kopernik : twórca nowego, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.

Inne opracowania – książki

Adamczewski Jan, Mikołaj Kopernik i jego epoka, Warszawa : “Interpress”, 1972.

Barycz Henryk, Mikołaj Kopernik : wielki uczony Odrodzenia, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953.

Biskup Marian, Dobrzycki Jerzy, Mikołaj Kopernik : uczony i obywatel, Warszawa : “Interpress”, 1972.

Brzostkiewicz Stanisław Roman, Mikołaj Kopernik i jego nauka, Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1973.

Górny Jan Jerzy, Mikołaj Kopernik : kanonik warmiński, astronom, Olsztyn : Warmińska Kapituła Katedralna, 2010.

Górski Karol, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2012.

Grzybowski Stanisław, Mikołaj Kopernik, Warszawa: Książka i Wiedza, 1972.

Heller Michał, Bóg i geometria. Kiedy przestrzeń była Bogiem, Kraków: Copernicus Center Press, 2015.

Koczy Leon, Mikołaj Kopernik : samotnik, geniusz, rewolucjonista, Glasgow : nakł. Społeczności Polskiej w Szkocji, 1977.

Kokowski Michał, Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji, Warszawa-Kraków: IHN PAN, PAU, 2009.

Krmpotic Milo J., Mikołaj Kopernik : Astronom, który zmienił naszą wizję wszechświata, tłum. Dominika Urbańska, Warszawa : Burda Media Polska, 2018.

Kusztelski Błażej, Orliński Bogusław, Mikołaj Kopernik, Poznań : Harbor Point Media Rodzina, 2010.

Małłek Janusz, Mikołaj Kopernik : szkice do portretu, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

Mikołaj Kopernik : szkice monograficzne, red. Józef Hurwic, Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1965.

Mikulska-Wernerowicz Małgorzata, Mikołaj Kopernik : geniusz z Torunia, Toruń : Muzeum Okręgowe, 2017.

Mikulski Krzysztof, Mikołaj Kopernik : życie i działalność, Toruń : Muzeum Okręgowe, 2009.

Pietruszewski Marcin, Mikołaj Kopernik, Toruń: Wydawnictwo Literat, 2014.

Retyk Jerzy Joachim, Narratio prima. Relacja pierwsza z księgi “O obrotach Mikołaja Kopernika”. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

Styszyńska Justyna, Mikołaj Kopernik, Piaseczno : Wydawnictwo Widnokrąg, 2018.

Szorc Alojzy, Mikołaj Kopernik, kanonik warmiński, Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2013.

Szymański Edward, Mikołaj Kopernik, Warszawa : Biuro Wydawnicze “Ruch”, 1965.

Urbański Andrzej, Mikołaj Kopernik w Toruniu, Toruń : Wydaw. Urbański, 2002.

Voise Waldemar, Mikołaj Kopernik : dzieje jednego odkrycia, Toruń : TNT, 1970.

Inne opracowania – artykuły

Andrzejuk Artur, Mikołaj Kopernik jako filozof . W: Analecta : studia i materiały z dziejów nauki. R. 27, z. 2 (2018), s. 187-190.

Bieniek Maria, Mikołaj Kopernik w świadomości uczniów olsztyńskich szkół podstawowych i gimnazjów : wyniki badań sondażowych. W: Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 2014, nr 3, s. 389-415.

Biskup Marian, Mikołaj Kopernik a sprawa pisma radców Prus Królewskich do Josta Ludwika Decjusza z 18.VII.1526. W: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. R. 49, nr 3/4 (2004), s. 157-166.

Dumanowski Jarosław, Przyprawy, humory i renesans : Mikołaj Kopernik i najstarsza książka kucharska, . W: Mówią Wieki : magazyn historyczny. 2014, nr 11, s. 54-60.

Hochleitner Janusz, Mikołaj Kopernik a polscy osadnicy w komornictwie olsztyńskim : w poszukiwaniu wątków i tematów dla turystyki kulturowej w województwie warmińsko-mazurskim. W: Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 2014, nr 3, s. 417-430.

Karas Marcin, Czy Mikołaj Kopernik był filozofem średniowiecznym? W: Rocznik Tomistyczny. [Nr] 9, [z.] 2 (2020), s. 107-113.

Kokowski Michał, Mikołaj Kopernik – znany czy nieznany? : zarys podstawowej idei monografii. W: Prace Komisji Historii Nauki / Polska Akademia Umiejętności. T. 5, (2003), s. 33-43.

Lewandowska Izabela, Mikołaj Kopernik w polskich podręcznikach historii XX i XXI wieku : analiza porównawcza. W: Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 2014, nr 3, s. 365-388.

Łazor Jerzy, Mikołaj Kopernik jako ekonomista. W: Mówią Wieki : magazyn historyczny. 2017, nr 1, s. 73-75.

Makarczyk Irena, Mikołaj Kopernik w badaniach księdza profesora Alojzego Szorca. W: Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 2014, nr 4, s. 553-565.

Małłek Janusz, Mikołaj Kopernik jako lekarz i prawnik. W: Rocznik Muzeum w Toruniu. T. 10, (2001), s. 24-29.

Markowski Mieczysław, Mikołaj Kopernik z Torunia – filozof, astronom i ekonomista. W: Acta Mediaevalia. T. 8, (1995), s. 103-116.

Mikołaj Kopernik, red. Marta Marczak. W: Gazeta Wyborcza. 2011, nr 127, dod. Wielcy Polacy, s. 1-16.

Mikulski Krzysztof, Mikołaj Kopernik wciąż tajemniczy? : obrazki z życia astronoma w przededniu 550. rocznicy urodzin. W: Nauka (Wrocław). 2022, [nr] 1, s. 73-88.

Mioduszewski Jerzy, Mikołaj Kopernik (1473-1543) – matematyk. W: Matematyka. 1996, nr 3, s. 131-139.

Nowak Zenon Hubert, Mikołaj Kopernik jako uczeń szkoły św. Jana w Toruniu i studium partykularnego w Chełmnie. W: Rocznik Muzeum w Toruniu. T. 10, (2001), s. 19-23.

Targosz Karolina, Mikołaj Kopernik jednym z “Trzech filozofów” Giorgiona?W: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 1995, nr 3, s. 49-87.

Włodarczyk Jarosław, Mikołaj Kopernik, “camera obscura” i Krakowska Szkoła Astronomiczna / Jarosław Włodarczyk. W: Prace Komisji Historii Nauki / Polska Akademia Umiejętności. T. 10 (2010), s. 353-360.

Radzimiński Andrzej, Mikołaj Kopernik – duchowny w czasach przełomu. W: Zapiski Historyczne : kwartalnik poświęcony historii Pomorza. T. 82, z. 2 (2017), s. 51-69.

Skolimowska Anna, Mikołaj Kopernik i Jan Dantyszek : nowe źródła, nowe interpretacje. W: Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 2013, nr 2, s. 335-355.

Żak Dariusz Grzegorz, Mikołaj Kopernik – ojciec teorii heliocentrycznej. W: Pedagogia Ojcostwa : katolicki przegląd społeczno-pedagogiczny. 2015, nr 2, s. 191-198.

Miejsca

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku (https://frombork.art.pl)

Dom Mikołaja Kopernika (https://muzeum.torun.pl)

Skarbiec Kopernika (https://maius.uj.edu.pl/wystawy/stale/pokoj-kopernika)

Filmy

#tydzieńzKopernikiem – Pomniki Kopernika/ Muzeum Mikołaja Kopernika

https://www.facebook.com/watch/?v=330193831756541

#tydzieńzkopernikiem – Kopernik i jego przyrządy obserwacyjne/ Muzeum Mikołaja Kopernika

https://www.facebook.com/watch/?v=133255858662778

Mikołaj Kopernik mieszkaniec olsztyńskiego zamku/ Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

https://muzeum.olsztyn.pl/2319,mikolaj-kopernik-mieszkaniec-olsztynskiego-zamku.html