Żoliborz o Alinie Janowskiej – wieczór wspomnień

plakat, czarno-białe zdjęcia Aliny Janowskiej, pod spodem czarny napis na żółtym tle "Wieczór wspomnień o Alinie Janowskiej Żoliborz o Alinie (Janowskiej)
plakat, czarno-białe zdjęcia Aliny Janowskiej, pod spodem czarny napis na żółtym tle "Wieczór wspomnień o Alinie Janowskiej Żoliborz o Alinie (Janowskiej)

Jej życie to gotowy scenariusz na film – mawiali przyjaciele artystki.

“Alina mogłaby swym życiorysem wypełnić kilka innych” powiedział o niej nieżyjący już aktor i reżyser Andrzej Strzelecki

27 kwietnia w Wypożyczalni nr 111 przy ulicy Mickiewicza 65 odbyło się spotkanie wspomnieniowe poświęcone aktorce Alinie Janowskiej „Żoliborz o Alinie (Janowskiej)”, które poprowadziły Pani Barbara Szczepanowska oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej na Żoliborzu Pani Małgorzata Kocot. Spotkanie uświetniły występy artystów, Jana Kulika, który powiedział wiersz o Alinie Janowskiej, Izabeli Skolimowskiej, która recytowała wiersz o Powstaniu Warszawskim, Krystyny Chomicz-Jung, która zaprezentowała wiersz o Alinie, Krystyna Labuda wyśpiewała nam Tango Kulinarne przy akompaniamencie piania , a Pani Ewa Krasnodębska zadeklamowała wiersz Norwida “Fortepian Chopina”.

czarno białe zdjęcie młodej kobiety, pod spodem na żółtym tle napis "Alina Janowska w filmie Powrót"

Alina Janowska, decyzją Rady Dzielnicy Żoliborz, została wybrana Patronką Roku 2023 na Żoliborzu. Była wybitną aktorką teatralną, filmową i serialową. Zadebiutowała epizodem ulicznym w “Zakazanych piosenkach” w 1946 roku. Występowała w Teatrze Narodowym, Teatrze Syrena oraz Teatrze Komedia, współpracowała również z Teatrem Buffo. Jednak największą rozpoznawalność przyniosła jej rola w serialu “Wojna domowa”. Wzięła także udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczką dowództwa Batalionu „Kiliński”. Alina Janowska była inicjatorką i założycielką Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, zajmującym się opieką nad dziećmi i młodzieżą oraz wspieraniem rodzin w codziennym funkcjonowaniu. Była pierwszą przewodniczącą Rady Gminy Warszawa-Żoliborz w latach 1990-1994. W 2023 roku obchodziłaby swoje 100-urodziny.