Pierwszy Żoliborski Konkurs Recytatorski im. Joanny Kulmowej

na niebieskim tle napis "Joanna Kulmowa 25.03.1928-17.06.2018" oraz grafika przedstawiająca Joannę Kulmową, na dole napis "Pierwszy Żoliborski Konkurs Recytatorski im. Joanny Kulmowej"

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy wraz ze Społecznym Domem Kultury Warszawa Żoliborz serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dzielnicy Żoliborz do udziału w otwartych eliminacjach

Pierwszego Żoliborskiego Konkursu Recytatorskiego

im. Joanny Kulmowej

pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz

w roku Jubileuszu 95 – lecia urodzin Poetki.

Dzieci Kulmowej – Kulmowa Dzieciom” to wieloletni projekt promocji czytelnictwa wśród dzieci na warszawskim Żoliborzu, którego głównym założeniem jest upowszechnianie wiedzy i kultury, kształtowanie postaw społecznych dzieci i młodzieży oraz edukacja w oparciu o twórczość Joanny Kulmowej. Mamy nadzieję, że upowszechniając kulturę i piękno żywego słowa, pobudzimy młode pokolenie do aktywnych poszukiwań repertuarowych oraz przygotujemy do twórczego, zaangażowanego uczestnictwa w kulturze. Poprzez inspirowanie uczniów do poznawania i prezentacji twórczości poetyckiej pragniemy przyczynić się do integracji środowiska nauczycieli wszystkich szkół zaproszonych do udziału w Konkursie oraz społeczności lokalnej, która wraz z uczestnikami Konkursu zostanie zaproszona na uroczysty Koncert Laureatów.

Cele Konkursu Recytatorskiego im. Joanny Kulmowej:

– Zainspirowanie i przybliżenie dzieciom i młodzieży radości czytania i mówienia wierszy, posługiwania się językiem polskim. Umocnienie postawy twórczej wobec własnego życia i korzeni kulturowych.

– Przybliżenie i poznanie poezji oraz twórczości patronki konkursu Joanny Kulmowej w roku jubileuszu 95 urodzin Poetki oraz patronki roku 2023 Wisławy Szymborskiej.

– Wyrabianie właściwych, poprawnych i zdrowych nawyków głośnego mówienia, poprawnego świadomego posługiwania się „aparatem mowy” i ojczystym językiem. Wskazanie dróg poszukiwań interpretacyjnych, poszukiwań własnej drogi twórczej, walki z lękami przed wystąpieniami publicznymi. Dodawanie odwagi w decyzjach twórczych, w wyrażaniu siebie.

Konkurs recytatorski przeprowadzony będzie w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych A, B :

A Szkoły podstawowe: uczniowie klas 1-3, uczniowie klas 4 -6

B uczniowie klas 7- 8, uczniowie szkół ponadpodstawowych

Warunkiem udziału w konkursie recytatorskim jest:

  1. dostarczenie przez uczestnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego do siedziby administracji Biblioteki Żoliborskiej przy Placu Inwalidów 3 oryginału wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami oraz przesłanie skanu ww. dokumentów na jeden z poniższych adresów mailowych do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00: dyrekcja@bpzoliborz.pl ; wyp138@bpzoliborz.pl

Załączniki do pobrania:

1. Karta zgłoszenia powinna być podpisana przez prowadzącego nauczyciela w przypadku uczestników dzieci i młodzieży niepełnoletniej . Uczestnicy pełnoletni podpisują kartę uczestnictwa osobiście.

2. przygotowanie na pamięć 3 utworów i zaprezentowanie podczas przesłuchań. Występ jednego uczestnika nie może przekraczać 10 minut.

3. do prezentacji:

a) uczestnik kategorii wiekowej A (uczniowie klas 1-3; uczniowie klas 4 -6), wybiera 2 utwory Joanny Kulmowej,

b) uczestnik kategorii wiekowej B (uczniowie klas 7- 8; uczniowie szkół ponadpodstawowych), wybiera 2 utwory: jeden Joanny Kulmowej, drugi Wisławy Szymborskiej,

c) Jury może poprosić o wykonanie zgłoszonego w karcie uczestnictwa całego programu przygotowanego przez uczestnika konkursu (3 utworów).

Przesłuchania konkursowe odbędą się dla wszystkich kategorii wiekowych A i B w dniach

24-26 maja 2023 r. w zależności od ilości zgłoszeń.

Przesłuchania eliminacyjne i konkurs właściwy odbędą się w sali Społecznego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19A o godzinie rozpoczęcia przesłuchań organizator powiadomi uczestników drogą mailową lub telefoniczną.

Zakwalifikowani uczestnicy do przesłuchań konkursowych wszystkich kategorii wiekowych zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie do 28 kwietnia 2023 r. o dokładnym terminie i harmonogramie przesłuchań konkursowych.

Laureaci przesłuchań Pierwszego Żoliborskiego Konkursu Recytatorskiego im. Joanny Kulmowej we wszystkich kategoriach wiekowych wezmą udział w uroczystym koncercie laureatów, który odbędzie się 17 czerwca 2023 r. w sali Społecznego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19A .

Serdecznie wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w podróży do krainy słów, myśli i obrazów wyobraźni polskiej poetki, Joanny Kulmowej oraz patronki Roku 2023 – Wisławy Szymborskiej.

Logo Miasta Stołecznego Warszawy
logo biblioteki wraz z napisem Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. warszawy
logo Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej