Od 4 maja (wtorek) otwieramy Biblioteki

kolaż zdjęć z różnych placówek przedstawiający księgozbiory bibliotek i informację o otwraciu biblioteki

Szanowni Państwo,

już w najbliższy wtorek tj. 4 maja otwieramy dla Czytelników nasze placówki!

Przywrócony zostanie dostęp do regałów.
Obowiązkowe będą maseczki i dezynfekcja rąk.
Obowiązywać będzie także ograniczenie dotyczące liczby osób przebywających w bibliotece.

Zachęcamy jednak, do telefonicznej i internetowej rezerwacji książek.

Serdecznie zapraszamy!

Zasady funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w stanie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki:

I. Zapewnienie bezpieczeństwa

1. Wyznacza się dopuszczalne limity osób jednocześnie przebywających w placówkach bibliotecznych, które są uzależnione od wielkości pomieszczeń i liczby stanowisk obsługi.

2. Użytkownicy zobowiązani są do zakrywania maseczką ust i nosa na terenie biblioteki.

3. Użytkownicy zobowiązani są do odkażania rąk po wejściu do biblioteki. W każdej bibliotece przy wejściu są wystawione dozowniki z płynem dezynfekującym. Zalecane jest noszenie rękawiczek jednorazowych.

4. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób, wynoszącej 1,5m (również przy regałach ze zbiorami).

5. Wszystkie placówki Biblioteki są czynne w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 11.30-19.00

czwartek – 8.30-16.00

sobota – nieczynne

6. Czytelnia Pod Sowami oraz Miejsce Aktywności Lokalnej przy Czytelni Pod Sowami nadaj pozostają zamknięte do odwołania. Materiały biblioteczne z wymienionych placówek można zamawiać w Czytelni Naukowej mieszczącej się przy pl. Inwalidów 3.

7. Zaleca się ograniczanie czasu przebywania w Bibliotece.

8. Stanowiska komputerowe z Internetem nie będą udostępniane do odwołania.

9. Osoby przeziębione oraz z objawami chorób grypopodobnych prosimy o niekorzystanie z usług biblioteki do momentu wyzdrowienia.

II. Wypożyczalnie

1. Wszystkie zbiory są udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie Biblioteki.

2. Zbiory należy zwracać wyłącznie przy wyznaczonych stanowiskach.

3. Wszystkie zbiory zwracane do biblioteki podlegają trzydniowej kwarantannie (w tym czasie nie będzie możliwe ich wypożyczenie). Trzy dni będą liczone od dnia następnego po dacie zwrotu.

4. W ramach ograniczania czasu obsługi użytkowników zaleca się zamawianie zbiorów:

a) poprzez Internetowe Konto Biblioteczne w katalogu online MATEUSZ,

b) telefonicznie,

c) e-mailem

Czytelnia Naukowa nr XVI, pl. Inwalidów 3, tel. 22 832-23-68, czytelnia@bpzoliborz.pl

Wypożyczalnia nr 16, ul. Słowackiego 19A, tel. 22 833-2183, wyp16@bpzoliborz.pl

Wypożyczalnia nr 13 i Biblioteka dla Dzieci nr XX, ul. Śmiała 24, tel. 22 8390420, wyp13@bpzoliborz.pl

Wypożyczalnia nr 111, ul. Mickiewicza65, tel. 22 4009424, wyp111@bpzoliborz.pl

Wypożyczalnia nr 138 i Biblioteka dla Dzieci nr XV,ul. Broniewskiego 9a, tel. 22 6339080, wyp138@bpzoliborz.pl

III. Czytelnie

1. Czytelnie są nieczynne do odwołania.

2. Czytelnia Naukowa nr XVI wyłącznie wypożycza zbiory na zewnątrz.

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia COVID-19.

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, użytkownik nie może przebywać w pomieszczeniach biblioteki (zostanie poproszony o opuszczenie pomieszczeń). Użytkownik powinien jak najszybciej zgłosić się telefonicznie do lekarza POZ lub do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub wezwać pogotowie ratunkowe pod nr 999 lub 112 (informując o podejrzeniu zakażenia koronawirusem).

2. Pracownicy biblioteki zobowiązani są do powiadomienia Kierownika placówki bibliotecznej oraz Dyrektora o zaistniałym incydencie oraz:

a) ustalenia obszaru, w którym poruszał się użytkownik, przeprowadzenia rutynowego sprzątania oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.),

b) ustalenia listy pracowników i użytkowników, którzy mogli w tym samym czasie przebywać w części obiektu, w której przebywał ww. Użytkownik

c) stosowania się do poleceń przełożonych i Powiatowego Inspektora Sanitarnego a także do wytycznych dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

V. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik wchodząc do biblioteki akceptuje tym samym niniejsze zasady.

2. Użytkownik, który nie zastosuje się do powyższych zasad, może być czasowo pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.

3. Użytkownik przebywa w bibliotece na własną odpowiedzialność.

Dyrektor

Biblioteki Publicznej

w Dzielnicy Żoliborz m. st Warszawy

Małgorzata Kocot