Drugi Żoliborski Konkurs Recytatorski im. Joanny Kulmowej o zasięgu ogólnowarszawskim

na niebieskim tle napis "Joanna Kulmowa 25.03.1928-17.06.2018" oraz grafika przedstawiająca Joannę Kulmową, na dole napis "Drugi Żoliborski Konkurs Recytatorski im. Joanny Kulmowej"

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy wraz ze Społecznym Domem Kultury WSM Warszawa serdecznie zapraszają uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w otwartych eliminacjach do

Dzieci Kulmowej – Kulmowa Dzieciom” to wieloletni projekt promocji czytelnictwa wśród dzieci, którego głównym założeniem jest upowszechnianie wiedzy i kultury, kształtowanie postaw społecznych dzieci i młodzieży oraz edukacja w oparciu o twórczość Joanny Kulmowej. Mamy nadzieję, że upowszechniając kulturę i piękno żywego słowa, pobudzimy młode pokolenie do aktywnych poszukiwań repertuarowych oraz przygotujemy do twórczego, zaangażowanego uczestnictwa w kulturze. Poprzez inspirowanie uczniów do poznawania i prezentacji twórczości poetyckiej pragniemy przyczynić się do integracji środowiska nauczycieli wszystkich szkół zaproszonych do udziału w Konkursie oraz społeczności lokalnej, która wraz z uczestnikami Konkursu zostanie zaproszona na uroczysty Koncert Laureatów.

Cele Konkursu Recytatorskiego im. Joanny Kulmowej:

1. Upamiętnienie twórczości Joanny Kulmowej.

2. Przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców twórczości Joanny Kulmowej przez klasyczną oraz współczesną interpretację dzieła.

3.Wyrabianie właściwych, poprawnych i zdrowych nawyków głośnego mówienia, poprawnego świadomego posługiwania się „aparatem mowy” i językiem ojczystym.

4.Wskazanie dróg poszukiwań interpretacyjnych, poszukiwań własnej drogi twórczej, walki z lękami przed wystąpieniami publicznymi.

5. Dodawanie odwagi w decyzjach twórczych, w wyrażaniu siebie.

6. Doskonalenie umiejętności recytatorów.

Konkurs jest imprezą otwartą o zasięgu ogólnowarszawskim dla uczennic i uczniów szkół podstawowych, przeprowadzony będzie w trzech odrębnych kategoriach wiekowych:

-uczniowie klas 1-3

-uczniowie klas 4 -6

-uczniowie klas 7- 8

Warunkiem udziału w konkursie recytatorskim jest:

Złożenie osobiście przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika do siedziby administracji Biblioteki Żoliborskiej przy Placu Inwalidów 3, oryginału wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami do 19 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00.

Załączniki do pobrania:

Karta zgłoszenia powinna być podpisana przez prowadzącego nauczyciela.

Uczestnik zobowiązany jest przygotować trzy dowolne utwory Joanny Kulmowej.

Przedmiotem oceny w Konkursie jest przygotowana przez Uczestnika prezentacja dwóch dowolnych utworów Joanny Kulmowej, nie przekraczająca pięciu minut.

Komisja Konkursowa może poprosić o wykonanie zgłoszonego w karcie uczestnictwa całego programu przygotowanego przez uczestnika konkursu (3 utworów).

Przesłuchania konkursowe dla wszystkich Uczestników odbędą się w sali Społecznego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19A, w dniach 20-23 lub 27-29 maja 2023 r. w zależności od ilości zgłoszeń.

O dokładnym terminie i harmonogramie przesłuchań konkursowych, Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie, najpóźniej do 31 kwietnia 2024 r.

Konkurs został wpisany do wykazu Kuratorium Oświaty w Warszawie. Tym samym uczniowie klas 8 otrzymają dodatkowe punkty na świadectwach szkolnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w podróży do krainy słów, myśli
i obrazów wyobraźni polskiej poetki, Joanny Kulmowej.