Zmiana terminów przesłuchań Pierwszego Żoliborskiego Konkursu Recytatorskiego im. Joanny Kulmowej

Grafika wyróżniająca z napisem "ważne informacje"

Szanowni Państwo,

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy wraz ze Społecznym Domem Kultury Warszawa Żoliborz informuje, że ulegają zmianie terminy przesłuchań uczestników Pierwszego Żoliborskiego Konkursu Recytatorskiego im. Joanny Kulmowej ze względu na nakładające się terminy egzaminów uczennic i uczniów klas ósmych.

Nowe terminy przesłuchań to:

29 maja 2023 r.

30 maja 2023 r.

31 maja 2023 r.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Kocot Dyrektor

Biblioteki Publicznej w dz. Żoliborz

Paweł Świętorecki

DyrektorSpołecznego Domu Kultury Żoliborz