Partnerstwo realizowane w ramach Wolontariatu

Partnerstwo z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz” w 2022

Wolontariat oparty na współpracy dwóch instytucji to Partnerstwo. W 2022 roku Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz i Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz” nawiązały współpracę w ramach Ochotnicy Warszawy. Z tej okazji mieliśmy przyjemność uczestniczyć w dwóch wydarzeniach.

21 listopada wolontariusze z Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XV zostali zaproszeni na warsztaty sitodruku, podczas których mogli posłuchać skąd wywodzi się ta technika drukarska (serigrafia), a także wykonać samodzielnie niepowtarzalny nadruk na płóciennej torbie.

22 listopada w ramach rewizyty gościliśmy Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz” Panią Justynę Ippohorską-Lenkiewicz, która poprowadziła zajęcia dla Przedszkola nr 87. Tematem była bajka o rybce i drwalu, która miała na celu nauczyć dzieci, że warto być uczciwym. Dzieci wskazywały różnice między prawdą a kłamstwem, bogactwem i ubóstwem. W drugiej części zajęć przedszkolaki wykonywały swoje rybki dekorując je kolorowymi kawałkami wycinanek. W poprowadzeniu zajęć dzielnie pomagała Hania – wolontariuszka.

 

Logo wolontariatu w Bibliotece na Żoliborzu

Partnerstwo z Przedszkolem nr 131 w 2020

Wolontariat oparty na współpracy dwóch instytucji to partnerstwo. W 2020 roku Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz i Przedszkole Publiczne nr 131 w Warszawie nawiązały współpracę. Nasze instytucje postawiły sobie za punkt honoru dwie rzeczy: propagowanie idei wolontariatu oraz kształtowanie postaw czytelniczych. Obie te rzeczy w myśl „Czym skorupka
za młodu nasiąknie”
uważamy, że nam się powiodły.

Promocja

Dzięki Ochotnikom Warszawskim szybko i skutecznie zrekrutowaliśmy wolontariuszy i uzyskaliśmy pieniądze na materiały do zajęć i na gadżety promujące wolontariat (koszulki, czapki, kubki, smycze). Nasza obecność w przedszkolu i powtarzanie dzieciom kim jest wolontariusz utrwaliła w dzieciach prosty przekaz, iż wolontariusz to taka „pomocna dłoń” i tak też zwracały się do wolontariuszki dodając jej imię. Pomocne było oznaczenie wszystkich wolontariuszy czapkami i koszulkami zarówno w Przedszkolu jak i w Bibliotece. Dzięki temu wolontariusze są rozpoznawalni. 

W trakcie trwania projektu udało się nawiązać bardzo pozytywną współpracę pomiędzy obiema instytucjami. Nie było żadnych problemów z kontaktem i ustalaniem zakresu obowiązków czy terminów zajęć. Zajęcia odbywały się stacjonarnie w obowiązującym rygorze sanitarnym z powodu trwającej pandemii COVID-19. Zostały również przygotowane materiały (zarówno plastyczne jak i wideo), aby część zajęć mogła odbyć się online. 

Realizacja

Dla 2 najstarszych grup przygotowano zajęcia „Książka od pomysłu do oprawy”. Podczas tych zajęć dzieci zapoznały się z zawodami związanymi z tworzeniem książek, zaczynając na autorze a na introligatorze kończąc. Dodatkowo stworzyły własną książkę wcielając się w rolę ilustratorów i introligatorów. Dla 3 młodszych grup przygotowano cykl zajęć z postacią słonia Elmera. Podczas tych zajęć nacisk położono na postawy społeczne dzieci. Dzięki poprowadzeniu zajęć z chustami, tunelami i radioodtwarzaczem zajęcia powinny zapaść w pamięć dzieciom.

Podsumowanie

Na prawie sam koniec przyszło małe podsumowanie, wywołujące kolejne uśmiechy, czyli wręczenie dyplomów i książeczek dla dzieci.

Co udało nam się uzyskać i osiągnąć:

  • Kształtowanie postaw wolontariackich w środowisku lokalnym.

  • Udostępnienie wolontariuszom możliwości pracy z dziećmi poprzez proste techniki zabaw animacyjnych, a także realizacji nagrań filmowych na media społecznościowe Biblioteki.

  • Kreowanie zachowań prospołecznych wśród przedszkolaków (tolerancja, empatia) i chęć niesienia pomocy.

  • Utrwalanie nawyków czytelniczych wśród dzieci.

Kacper Komorek – Koordynator wolontariatu w Bibliotece na Żoliborzu w latach 2019-2020