Rok Romantyzmu Polskiego

Sejm zdecydowaną większością głosów ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. Powodem jest dwusetna rocznica wydania “Ballad i romansów” Adama Mickiewicza (1822r.), która wyznaczyła w Polsce początek epoki romantyzmu. Wtedy po raz pierwszy ujrzały światło dzienne RomantycznośćPowrót tatyŚwiteziankaPani Twardowska, bez których trudno wyobrazić sobie ostatnich dwieście lat polskiej kultury” – napisali posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale.  Dodano, że była to epoka, w której “tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej”. Wymieniono ponadto artystów, których dokonania przyniósł romantyzm. Wśród nich byli m.in.: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, czy Jan Matejko.

Wydarzenia związane z obchodem Roku Romantyzmu Polskiego w Bibliotece