Czerwiec – Warszawski Miesiąc Równości

Czerwiec – Warszawski Miesiąc Równości.

W nawiązaniu do miejskiej inicjatywy, która realizowana jest w czerwcu, zaprezentujemy wystawkę książek poświęconych: równemu traktowaniu, prawom człowieka, promowaniu równości i solidarności oraz otwartości na innych ludzi i szacunku do drugiego człowieka, bez względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Publikacje są dostępne w zbiorach Czytelni Naukowej nr XVI i Czytelni Pod Sowami.

Wartości, na których bazuje Warszawski Miesiąc Równości, są zgodne z wartościami zawartymi w Polityce różnorodności społecznej, przyjętej przez Radę m.st. Warszawy w 2022 r. To bycie otwartym na innych ludzi, zrozumienie dla perspektyw różnych od własnej, solidarność i włączanie.

Dotyczy to również szeroko rozumianej kultury i jej udziału w upowszechnianiu oraz wspieraniu postaw antydyskryminacyjnych.

Plakat promujący kampanię społeczną Czerwiec miesiącem równości w Warszawie

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

02 - 30 cze 2023
Expired!

Czas

Cały dzień

Etykiety

Wystawa
Czytelnia Naukowa nr XVI

Lokalizacja

Czytelnia Naukowa nr XVI
pl. Inwalidów 3