Dostępność

Biblioteka w Dzielnicy Żoliborz

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz to nowoczesne, stale dostosowujące się i otwarte na potrzeby społeczności centrum informacji oferujące różnorodną literaturę oraz cały szereg innych zasobów. W bogatych zbiorach Biblioteki znajdują się tradycyjne książki i czasopisma, audiobooki oraz filmy. Biblioteka zapewnia swoim czytelnikom również dostęp do publikacji w wersji cyfrowej – ebooków, za pośrednictwem platformy LEGIMI.

Nasza Biblioteka prowadzi trzy Oddziały: Czytelnię Naukową nr XVI przy pl. Inwalidów 3, Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży nr 16 przy ul. J. Słowackiego 19A oraz Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży nr XV przy ul. Broniewskiego 9a. W strukturze naszej Biblioteki są również cztery filie: Biblioteka dla Dorosłych i Młodzieży nr 138 przy ul. Broniewskiego 9a, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XX oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 13 przy ul. Śmiałej 24 a także Biblioteka dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111 przy ul. Mickiewicza 65 i Czytelnia Pod Sowami przy ul. Gen. Zajączka 8, która pełni też funkcję Miejsca Aktywności Lokalnej. Każda z placówek posiada księgozbiór dostosowany do preferencji swoich czytelników oraz nowoczesne stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, skanera i drukarek.

Biblioteka jest instytucją kultury otwartą dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Wspiera działania lokalne na rzecz mieszkańców, aktywuje seniorów, integruje społeczność lokalną. Służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. Jej zbiory liczą ok 130 tysięcy jednostek inwentarzowych. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia książki, czasopisma, zbiory audiowizualne: audiobooki i filmy. Angażuje się w zadania związane z dokumentacją, ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego dzielnicy i jej historii. 

Bardzo ważne w pracy Biblioteki są różnorodne formy działalności edukacyjno – kulturalnej. Oferta obejmuje między innymi: zajęcia dla najmłodszych, lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, spotkania z pisarzami i ludźmi kultury, lokalnymi twórcami, wykłady, odczyty i prelekcje dotyczące historii Warszawy, wystawy tematyczne czy warsztaty artystyczne.

Informacje o bibliotece w formacie ETR

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz