Budżet Partycypacyjny 2016-2019

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. Warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie.

Pierwszy projekt Czytelnicy Biblioteki złożyli na rok 2016, od tamtego momentu w Budżecie Partycypacyjnym uczestniczymy co roku, z pominięciem roku 2018. Pierwsze projekty skierowane były głównie na zakup nowości wydawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem audiobooków i książek z dużymi literami, które są bardzo ważne dla osób z problemami ze wzrokiem.

Realizacja projektów w poszczególnych latach

2019 r.

Projekt na zakup nowości wydawniczych w kwocie 20 000,00 zł .

Dzięki wygranemu głosowaniu nasze księgozbiory wzbogaciły się o 973 woluminy książek drukowanych w tym książki z dużym drukiem dla osób słabowidzących.

2017 r.

Projekt z 2017 r. opiewał na kwotę 23 600,00 zł, dotyczył zakupu nowości wydawniczych oraz organizacji spotkań autorskich.

Za kwotę 15 000,00 zł zakupiliśmy 635 woluminów a za środki w wysokości 8 600,00 zł  zorganizowanych zostało 7 spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży oraz 4 spotkania dla dorosłych czytelników

2016 r.

Projekt z 2016 r. zakładał zakup książek i audiobooków do placówek bibliotecznych na kwotę 35 000,00 zł.

Projekt został zrealizowany w całości a biblioteki żoliborskie wzbogaciły się o 1435 woluminów książek drukowanych oraz 1360 audiobooków