Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wieloletni Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program składa się z 3 priorytetów, nasza Biblioteka uczestniczy w Priorytecie 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, umożliwia nam to zakup nowych książek oraz  multimediów do naszych placówek.

W ramach realizacji projektu Biblioteka może nabyć dowolne nowości wydawnicze ze szczególnym uwzględnieniem utworów lub opracowań dotyczących życia i twórczości wybitnych polskich literatów – patronów kolejnych lat jubileuszowych, ustanawianych corocznie przez aklamację przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizacja programu przez Bibliotekę w kolejnych latach

Kwota dofinansowania: 17 500

Ilość zakupionych woluminów:  - 626

Ilość zakupionych audiobooków:  - 119

Kwota dofinansowania: 30 000

Ilość zakupionych woluminów: 1232

Kwota dofinansowania: 28 000

Ilość zakupionych woluminów: 1340

Kwota dofinansowania: 30 000

Ilość zakupionych woluminów: 1426

Kwota dofinansowania: 28 000

Ilość zakupionych woluminów: 1405