Administracja

Dyrektor

Małgorzata Kocot
e-mail: dyrekcja@bpzoliborz.pl

Główny Księgowy

Iwona Jabłońska
e-mail: finanse@bpzoliborz.pl

Administracja i Kadry

Dorota Kujawska – Kwiatek
e-mail: administracja@bpzoliborz.pl

Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Królik
e-mail: iod@bpzoliborz.pl

Administrator Systemów Informatycznych

 

e-mail: it@bpzoliborz.pl

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz
m. st. Warszawy

01-592 Warszawa
ul. Słowackiego 19A
NIP 525-20-06-513
REGON 012871926

Adres korespondencyjny

pl. Inwalidów 3
01-514 Warszawa
tel. 22 832 23 67

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów przez Dyrektora Biblioteki

Poniedziałek 12.00 - 15.00

W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, interesanci będą przyjmowani w następnym dniu roboczym w godzinach 11:00 – 14:00.
Prosimy o uprzednie umówienie się w administracji Biblioteki

Rachunek, na który użytkownicy mogą dokonywać wpłat za przetrzymanie materiałów bibliotecznych

49 1030 1508 0000 0008 1726 9001

W tytule przelewu należy podać nr karty bibliotecznej, imię i nazwisko oraz adres posiadacza karty.