Współpraca

Potrzeba współpracy lokalnej

Czy współpraca – trawestując słowa piosenki – to lek na całe zło? Pewnie nie, jednak doświadczenia pokazują, że współpraca partnerska w środowisku opłaca się wszystkim! Zyskują na niej instytucje publiczne i organizacje, bo wspólnie wypracowane pomysły są pełniejsze i bardziej kreatywne – uwzględniają różne perspektywy, otwierają drogi na przyszłość. Razem łatwiej też radzić sobie z brakami lokalowymi, finansowymi czy kadrowymi. A przecież różnego rodzaju „braki” to, w dobie kryzysu, bolączka nie tylko małych, ale i dużych bibliotek. Ale przede wszystkim na skutecznej współpracy ostatecznie zyskują mieszkańcy. I to jest najważniejszy weryfikator partnerstwa, bo to dla nich pracujemy!

Działamy wspólnie i systemowo. Nie jesteśmy dla siebie konkurencją, lecz uzupełnieniem. Kultura to nie tylko czytelnictwo, wspólnie wychowujemy uczestników kultury w naszym mieście i chodzi o to, żeby to uczestnictwo było zwyczajem ludzi, a nie tylko czymś okazjonalnym.

Biblioteka dzięki swym cechom, z których wymienić można np. otwartość, przestronność, brak upolitycznienia, silny związek ze społecznością lokalną, jest wyjątkową przestrzenią, która pozwala na swobodne, pozbawione ocen i poglądów rozmawianie na wiele różnych tematów.

Partnerstwa Lokalne na Żoliborzu

Partnerstwa lokalne, czyli koalicje przedstawicieli podmiotów ze wszystkich sektorów: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i aktywni mieszkańcy oraz przedsiębiorcy, które zawiązują się dla realizacji długofalowych działań na rzecz wspólnych celów – poprawy jakości życia własnej lokalnej społeczności.

Partnerstwa lokalne na Żoliborzu utworzone zostały w celu wspólnego rozwiązywania określonych problemów lokalnych oraz podejmowania działań na rzecz aktywności społecznej i integracji mieszkańców.

Koordynatorem działań czterech żoliborskich partnerstw lokalnych oraz współinicjatorem ich integracji jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz.

W 2011 roku do partnerstw lokalnych w dzielnicy Żoliborz, dołączyła również Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, aby wesprzeć swoimi działaniami społeczność lokalną.

logo partnerstwa żoliborskiego - rudawka-zatrasie

Partnerstwo "Dla Rudawki i Zatrasia"

Partnerstwo powstało jako pierwsze na Żoliborzu w 2011 roku pod nazwą „ Nasz Żoliborz IV” z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia BORIS, w ramach realizacji Projektu Aktywny Żoliborz finansowanego ze środków UE, w ramach PO KL. W 2018 roku Partnerstwo zmieniło nazwę na Partnerstwo „Dla Zatrasia i Rudawki”.

Zasięgiem działania obejmuje osiedla Zatrasie i Rudawkę – rejon ograniczony ulicami: Broniewskiego – Krasińskiego – Powązkowska – al. Armii Krajowej.

logo partnerstwa żoliborskiego - marymint-kaskada

Partnerstwo „ Marymont- Kaskada”

Partnerstwo powstało w maju 2013 roku jako inicjatywa Ośrodka Pomocy Społecznej w porozumieniu z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Żoliborz oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 9, Ogniskiem Marymont i Wypożyczalnią nr 111 Biblioteki Publicznej dla Dzielnicy Żoliborz.

Zasięgiem działania obejmuje rejon w obszarze ulic: Mickiewicza, Trasy AK, Słowackiego, Potockiej, w tym Park Kaskada.

logo partnerstwa żoliborskiego - zoliborz oficerski

Partnerstwo „Żoliborz Oficerski”

Partnerstwo powstało w listopadzie 2013 roku z inicjatywy Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, ZGN, Gimnazjum nr 55 (obecnie SP nr 392) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zasięgiem działania obejmuje rejon w obszarze ulic: Krajewskiego, Gen. Zajączka, Mickiewicza, Mierosławskiego, Czarnieckiego, Krasińskiego, Wybrzeże Gdyńskie.

logo partnerstwa żoliborskiego - sady żoliborskie

Partnerstwo „Sady Żoliborskie”

Partnerstwo powstało w październiku 2014 roku jako czwarte żoliborskie partnerstwo lokalne. W wyniku rozmów z lokalnymi partnerami ustalono, iż istnieje potrzeba zawiązania kolejnego partnerstwa w rejonie Sadów Żoliborskich.

Zasięgiem działania obejmuje rejon w obszarze ulic: Włościańską, Słowackiego, Popiełuszki i Broniewskiego.

Z kim współpracujemy