Wolontariat w Bibliotece

Grafika prezentująca różne obszary wolontariatu: edukacja, ekologia, kultura, pomoc społeczna, prawa człowieka, przestrzeń miejska, sport.
Logo ochotników warszawskich
Logo wolontariatu w Bibliotece na Żoliborzu

Idea Wolontariatu

Wolontariat w Polsce zaczął rozwijać się w latach 90-tych.
Termin wolontariat (od łac. Volontarius – dobrowolny, chętny) definiuje bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
W czerwcu 2003 roku weszła w życie Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Wolontariat wychodzi poza ramy konsumpcjonizmu. Daje nowe spojrzenie na zjawiska: ubóstwa, bezrobocia, starości, niepełnosprawności, a także problemy edukacyjne czy wychowawcze.

Wolontariat w Bibliotece Żoliborskiej

W 2019 roku Biblioteka dołączyła do projektu „Ochotnicy Warszawscy” skupiającego, propagującego i wspierającego wolontariat.
Daje on Bibliotece możliwość poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty, daje szansę na współtworzenie i wypełnienie misji jaką ma każda placówka w zamian za możliwość nabycia doświadczenia zawodowego, poznania specyfiki pracy w Bibliotece, wykazania się, spełniania własnych pasji, podzielenia się swoimi umiejętnościami, zdolnościami i zainteresowaniami.
Wolontariuszem w Bibliotece może zostać, każdy kto ukończył 13 lat, dysponuje wolnym czasem i chęcią do działania.

Do jakiej działalności poszukujemy Wolontariuszy

 • organizacja imprez kulturalnych: wystaw, konkursów, spotkań autorskich
 • organizacja i realizacja własnych projektów dla czytelników
 • prowadzenie kół zainteresowań
 • pomoc w przygotowaniu materiałów, dekoracji, rekwizytów do zajęć z dziećmi
 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • tworzenie relacji fotograficznej i audiowizualnej z działalności biblioteki
 • promocja biblioteki
 • pomoc przy imprezach plenerowych
 • książka na telefon
 • nauka obsługi komputera dla seniorów
 • inne ciekawe pomysły
 • konwersatoria językowe

Co oferujemy w zamian

 • możliwość nabycia doświadczenia zawodowego,
 • możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach,
 • poznanie specyfiki pracy w Bibliotece,
 • możliwość realizacji własnych pasji,
 • możliwość podzielenia się swoimi umiejętnościami, zdolnościami i zainteresowaniami,
 • poznanie funkcjonowania Biblioteki od środka
 • podpisanie
 • podpisanie porozumienia wolontariackiego,
 • zaświadczenie o odbytym wolontariacie

Działania naszych Wolontariuszy

Wolontariackie aktualności

grafika informująca o rekrutacji na wolontariat w Bibliotece Piublicznej dz. Żoliborz m. st. Warszawy

Nabór na Wolontariat

Biblioteka Żoliborska we współpracy z OCHOTNIKAMI WARSZAWSKIMI poszukuje wolontariuszy do udziału w nowym projekcie w ramach „Dofinansowania partnerstw instytucji na rzecz rozwoju wolontariatu”. Od września...