Edukacja w Bibliotece

Jednym z ważniejszych zadań współczesnych Bibliotek, poza gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów jest prowadzenie działalności edukacyjnej. Ma ona na celu budowanie i kształtowanie właściwych postaw czytelniczych, rozbudzanie ciekawości i chęci zdobywania nowych informacji. Ta praca jest szczególnie ważna w odniesieniu do dzieci i młodzieży, którzy dopiero zdobywają swoje kompetencje czytelnicze, a Bibliotekę powinni postrzegać jako miejsce ciekawe, w którym swobodnie można poszukiwać informacji.

Główne działania dzięki, którym realizujemy te cele to lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, kursy oraz warsztaty edukacyjne.

Lekcje biblioteczne

Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym lekcje biblioteczne są bardzo ważne. Pozwalają im oswajać się z przestrzenią biblioteki i jej zbiorami poprzez zabawę i zajęcia skupione wokół ogólnopolskich i światowych wydarzeń kulturalno-literackich. 

Dla młodzieży szkolnej i licealnej prowadzone są zajęcia z obsługi katalogu bibliotecznego oraz wyszukiwania informacji. Jest to szczególnie przydatne przy późniejszym pisaniu prac, kiedy konieczne jest samodzielne wyszukanie materiałów i opracowanie bibliografii.

Lekcja biblioteczna w Wypożyczalni nr 111

Lekcja biblioteczna w Wypożyczalni nr 111

Lekcja biblioteczna w Bibliotece dla dzieci nr 15

Lekcja biblioteczna w Bibliotece dla Dzieci nr XV

Lekcja biblioteczna w Bibliotece dla Dzieci nr XX

Wykłady, kursy i warsztaty edukacyjne

Ważną częścią działalności edukacyjnej Biblioteki są różnego rodzaju wykłady, kursy i warsztaty edukacyjne.

Wykłady i warsztaty edukacyjne w znacznej mierze skierowane są do dzieci i młodzieży szkolnej, ale nie brakuje w naszej ofercie również prelekcji dla dorosłych. Zajęcia te prowadzone są głownie dla zorganizowanych grup szkolnych i są tematycznie związane z omawianym przez nich materiałem. Najczęściej odwołują się do ważnych wydarzeń historycznych, literackich, kulturowych lub obchodów rocznic.

Biblioteka od wielu lat prowadzi kursy komputerowe dla dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Ich celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych oraz poszerzenie kompetencji oraz aktywizacja osób bezrobotnych.

Kolaż zdjęć prezentujący warsztaty etnograficzne w Wypożyczalni nr 111

Warsztaty etnograficzne Wypożyczalni nr 111

kolaż zdjęć z wykładów dla młodzieży. górne zdjęcie jest z czytelni pod sowami, dolne zdjęcie z czytelni naukowej nr 16

Wykłady dla młodzieży w Czytelni Pod Sowami i Czytelni Naukowej nr XVI

kurs komputerowy dla seniorów w czytelni naukowej nr 16

Kurs komputerowy E-Senior  w  Czytelni Naukowej nr XVI

Popularyzacja wiedzy o Żoliborzu

Jako biblioteka dzielnicowa w szczególny sposób czujemy się odpowiedzialni za popularyzowanie wiedzy o Żoliborzu. W Czytelni Naukowej prowadzona jest kartoteka regionalna pozycji poświęconych dzielnicy. We wszystkich placówkach można odnaleźć literaturę dotyczącą naszej dzielnicy. Zapewniamy czytelnikom dostęp do prasy lokalnej, materiałów informacyjnych Urzędu Dzielnicy, informujemy o okolicznych wydarzeniach kulturalnych. Organizujemy wiele imprez poświęconych Żoliborzowi i jego historii oraz takich, które są prowadzone przez żoliborzan lub osoby mocno z Żoliborzem związane.