Akcje społeczne

Kampania społeczna

Kampania społeczna to narzędzie marketingu społecznego i komunikacji społecznej od dawna wykorzystywany na świecie, zaś w Polsce odkryty dopiero w latach 90  XX wieku.

Kampanie społeczne mogą dotyczyć m.in. aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, edukacji, ekologii, kultury, pomocy społecznej, praw człowieka, promocji zdrowia, równouprawnienia i tolerancji, walki z przemocą i wykluczenia społecznego.

Kampanie społeczne na rzecz czytelnictwa podejmują różnorodne środowiska – osoby prywatne, wydawnictwa, instytucje publiczne oraz oczywiście biblioteki.

Ich cele są jednak wspólne:

–zaskakiwanie i budzenie zaciekawienia odbiorców, zachęcanie do refleksji;

–popularyzacja wartości płynących z czytania;

–ukazanie lektury jako ciekawej formy spędzania czasu wolnego;

–zaprezentowanie czytelnictwa jako formy aktywności społecznej i rozwoju osobistego;

–wykreowanie pozytywnego wizerunku osoby czytającej i mody na czytanie;

–informowanie społeczeństwa o nowych możliwościach czytelniczych – nowych miejscach i nowych formach książki;

–zintegrowanie różnych instytucji, organizacji, osób prywatnych w inicjatyw na rzecz działań pro czytelniczych.

Biblioteka żoliborska uczestniczy w ogólnopolskich akcjach czytelniczych:

Tydzień Bibliotek

grafika promująca ogólnopolski tydzień bibliotek

Program promocji czytelnictwa i bibliotek organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ma on na celu podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego.

Noc Bibliotek

logo nocy bibliotek

Ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać. Biblioteki publiczne, szkolne i inne łączą siły i czekają na czytelników z mnóstwem atrakcji – niecodziennych spotkań z literaturą i jej gwiazdami.

Cała Polska Czyta Dzieciom

logo cała polska czyta dzieciom na granatowym tle

W czerwcu 2001 r. rozpoczęła się kampania „Cała Polska czyta dzieciom”.

Kampania czytania z hasłem „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!” jest adresowana do rodziców, opiekunów, wychowawców i edukatorów. Codzienne czytanie dziecku przez dorosłego przynosi ogromne korzyści, m.in.:

  • buduje więź z dzieckiem będącą fundamentem jego zdrowia emocjonalnego,
  • doskonali język i ułatwia rozumienie świata,
  • rozwija zasoby wewnętrzne dziecka, w tym inteligencję emocjonalną, poznawczą i moralną,
  • poszerza wiedzę i kładzie mocne podwaliny pod sukcesy w szkole i w życiu

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Jest to największe doroczne święto w ramach, trwającej nieprzerwanie od 2001 roku, kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Co roku na początku czerwca w bibliotekach i innych instytucjach zaproszeni goście czytają dzieciom literaturę dziecięcą. Celem akcji jest uświadomienie społeczeństwu ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego zdrowego i wszechstronnego rozwoju. Organizatorem akcji jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

plakat promujący Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom 2020

Tegorocznym hasłem akcji było Cała Polska Czyta Dzieciom o Zwierzętach

Narodowe Czytanie

logo narodowego czytania

Akcja społeczna organizowana przez Prezydenta RP propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. Zapoczątkowana w 2012 r. wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

oficjalny plakat narodowego czytania 2020

W roku 2020 będziemy czytać Balladynę Juliusza Słowackiego.

Warszawskie Dni Seniora

logo warszawskie dni seniora

Warszawskie święto seniorów organizowane jest co roku na przełomie września i października z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który świętujemy pierwszego października. To szczególny moment mobilizacji i działania różnego typu podmiotów w tym bibliotek na rzecz warszawskich seniorów.

Seniorzy to ważna i liczna część mieszkańców naszej dzielnicy. Biblioteka wspiera ich dążenia do atrakcyjnego i pożytecznego spędzania czasu.

Akcja Żonkile

logo akcji żonkile z dopiskiem łączy nas pamięć oraz z logo muzeum polin

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. 

Dlaczego żonkile?

Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.

Biblioteka już od kilku lat czynnie włącza się w Akcję Żonkile, robimy i rozdajemy żonkile oraz organizujemy wykłady i prelekcję poświęcone wydarzeniom w getcie warszawskim.