Tryb załatwiania spraw

Administracja
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
pl. Inwalidów 3, 01-514 Warszawa
e-mail administracja@bpzoliborz.pl
telefon 22 832 23 67
godziny pracy
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu:

w poniedziałki w godzinach 12.00 – 15.00.

W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Dyrektor  przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 11.00 – 14.00

Osoby zainteresowane proszone są o uprzednie umówienie się w Administracji:

  1. Inwalidów 3 lub tel. 22 832 23 67

 

Sprawy czytelnicze – określone w Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy -  załatwianie spraw zgodnie z k.p.a.

  • Sprawy pracownicze – zgodnie z Regulaminem Pracy i Kodeksem pracy
  • Związane z zamówieniami publicznymi – zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej