Ogłoszenie o pracę – Bibliotekarz

Tablica korkowa z przypiętą żółtą kartką z napisem szukamy pracowników

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza w wymiarze 1 etatu w Czytelni Naukowej. Osoby zainteresowane pracą, proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do 15marca br. na adres podany w poniższym ogłoszeniu.

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania dyplomu wyższej uczelni (ukończone minimum studia licencjackie na jednym z kierunków – bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, animacja kulturalna)
 • znajomości literatury
 • biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • komunikatywności
 • kreatywności oraz pasji w działaniu
 • bardzo dobrej organizacji własnej pracy oraz umiejętności pracy w zespole
 • wysokiej kultury osobistej i doskonale rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.

Mile widziane:

 • znajomość programu bibliotecznego MATEUSZ
 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Ze swojej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • 1 wymiar czasu pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania
 • świadczenia socjalne
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • szczegółowe CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, z podanym adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego lub adresem poczty mailowej kandydata opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, ul.. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa”

 • oryginały dokumentów poświadczających kwalifikacje tylko do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres administracja@bpzoliborz.pl lub adres do korespondencji Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, pl. Inwalidów 3, 01-514 Warszawa z dopiskiem „Rekrutacja” do dnia 15 marca 2023 roku.

Informacje dodatkowe:

 • wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane
 • kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego
 • dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji

/-/ Małgorzata Kocot
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy


28.02.2023 r.