Jesteś tutaj: Start / Dane podstawowe / Misja

Misja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 marca 2020

Misją Biblioteki jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu swojej działalności z zakresie gromadzenia, opracowywania, udostępniania i przechowywania materiałów bibliotecznych oraz w zakresie obsługi użytkowników.

Misją Biblioteki jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na wszystkich poziomach wiedzy, poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań informacyjnych użytkowników placówek bibliotecznych.

Celem Biblioteki jest zrealizowanie modelu biblioteki hybrydowej łączącej w spójną całość elementy biblioteki tradycyjnej i nowoczesnej, budującej i pielęgnującej zasady organizacji w której wysoka jakość usług oraz wzajemne, pozytywne i życzliwe relacje bibliotekarz-użytkownik, bibliotekarz-bibliotekarz wyróżniać ją będą spośród innych placówek tego typu.

Misja będzie realizowana poprzez:

 1. gromadzenie zasobów bibliotecznych,
 2. zapewnianie użytkownikom optymalnego dostępu do materiałów bibliotecznych,
 3. współuczestnictwo w procesie edukacji kulturalnej,
 4. pozyskiwanie jak największej liczby użytkowników do aktywnego udziału w działalności kulturalnej, a także zapewnienie twórczego rozwoju jednostki,
 5. tworzenie pozytywnego wizerunku Biblioteki wśród społeczności lokalnej – jako organizacji, otwartej na zmiany i na potrzeby użytkowników, wyróżniającej się wysoką jakością usług,
 6. współpracę z bibliotekami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi,
 7. inwestowanie w doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadry bibliotecznej,
 8. pozyskiwanie dodatkowych środków na rozbudowę, modernizację i rozwój biblioteki,
 9. monitorowanie stopnia wykorzystania zasobów i jakości usług bibliotecznych.

Biblioteka prowadzi działalność biblioteczną na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, sprawuje nadzór nad siecią filii bibliotecznych, wydaje zalecenia w zakresie programu, organizacji i metod pracy oraz kontroluje ich wykonanie.

Biblioteka swoje zadania realizuje, współpracując z innymi bibliotekami, instytucjami
i organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem książek, czytelnictwa oraz działalnością edukacyjno-kulturalną.

 

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych ze specjalnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy,
 2. udostępnianie użytkownikom zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich do domu,
 3. pełnienie roli informacyjno-bibliograficznej,
 4. upowszechnianie książek i czytelnictwa,
 5. nadzór nad siecią filii bibliotecznych na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszaw w sprawach dotyczących gromadzenia księgozbiorów, ich opracowywania i udostępniania, roli informacyjno-bibliograficznej, pracy z użytkownikiem oraz planowania i sprawozdawczości,
 6. doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,
 7. doskonalenie metod i form pracy w Bibliotece.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BP Żoliborz
Data utworzenia:2020-03-12
Data publikacji:2020-03-12
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Kocot
Osoba wprowadzająca dokument:Robert Cielma
Liczba odwiedzin:420